Přihlášení

Co čas dal a vzal

Co čas dal a vzal č. 30

V minulém čísle jsem psal o osvobození Padochova. K této události patří i pomník partyzána Václava Pazderky, který se nachází v lesním prostoru vlevo směrem ke Zbýšovu od Václavky a pomníčku „Šurynka“, o kterém jsem již psal v díle Co čas dal a vzal č.17. Václav Pazderka zde tragicky zahynul 26. dubna 1945 v posledních dnech II. světové války.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č. 29

Mlýnek v Padochově č.p. 22 vás zavede k jedné téměř zapomenuté vodní stavbě. Mlýn stojí na okraji obce Padochov na Neslovickém potoce, těsně nad jeho zaústěním do potoka Balinka. Jeho postavení ovlivnil nárůst počtu obyvatel při rozšíření důlní činnosti v této lokalitě. Vznik tohoto mlýnu nás zavádí až někam k roku 1700.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č. 28

Osvobození Padochova 1945
V rámci letošních oslav 75. výročí osvobození Padochova se Vám pokusím vybrat z kroniky sled událostí zaznamenané p. Josefem Holoubkem a Karlem Adamem - bý­valými kronikáři.
Dne 17. dubna 1945 se k večeru objevil oddíl ustupujícího německého dělostřelectva.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č. 27

V minulém čísle jsme si vzpomněli na kopanou a v dnešním dílu si zavzpomínáme na historii házené v Padochově. První družstvo vzniklo v r. 1940, kdy se hrála tzv. Česká házená. Na snímku vidíme úspěšné družstvo z roku 1945.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č. 26

SK Padochov
Padochov byla maličká havířská obec v revíru rosicko-oslavanském. Je sice maličká, má smělé a statečné občany. Život horníka není zrovna utěšený, větší díl svého života tráví pod zemí a proto nemůže nás překvapit, že jeho touha po radosti ze života vždy se živelně projeví, jakmile se dostane na boží slunce.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.24

Padochovská zvonička. Kdy se tato postavila, nedá se již přesně zjistit. Stávala původně blíže sochy svatého Jana Nepomuckého a při rozšiřování silnice překážela. Proto po druhé světové válce se rozhodla skupina padochovských občanů pod vedením pana Karla Doležala, že zvoničku rozeberou a posunou ji dále od silnice tak, aby tam ještě mohl být zbudován chodník. 

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.23

„KULATÝ PÁNBÍČEK“ (též uváděn jako „Kulatý“ Kristus Pán, boží muka na „vanecké cestě“ u Padochova)
Letos uplynulo již 213 let od vybudování zajímavé sakrální, empírově pojaté, kamenné boží muky, u tzv. „vanecké cesty“, mezi Padochovem a Ivančicemi (cesty  lemované starými lípami).

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.22

Při pohledu na dnešní snímky si zavzpomínáme na lanovou dráhu - lanovku ze Zbýšova do Oslavan.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.21

V dnešním „poohlédnutí“ se vrátíme do roku 1950. 20. května tohoto roku vzniká v kanceláři MNV (Místní národní výbor) přípravný výbor JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

Číst dál...