Co čas dal a vzal

Co čas dal a vzal č. 26

SK Padochov
Padochov byla maličká havířská obec v revíru rosicko-oslavanském. Je sice maličká, má smělé a statečné občany. Život horníka není zrovna utěšený, větší díl svého života tráví pod zemí a proto nemůže nás překvapit, že jeho touha po radosti ze života vždy se živelně projeví, jakmile se dostane na boží slunce.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.24

Padochovská zvonička. Kdy se tato postavila, nedá se již přesně zjistit. Stávala původně blíže sochy svatého Jana Nepomuckého a při rozšiřování silnice překážela. Proto po druhé světové válce se rozhodla skupina padochovských občanů pod vedením pana Karla Doležala, že zvoničku rozeberou a posunou ji dále od silnice tak, aby tam ještě mohl být zbudován chodník. 

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.23

„KULATÝ PÁNBÍČEK“ (též uváděn jako „Kulatý“ Kristus Pán, boží muka na „vanecké cestě“ u Padochova)
Letos uplynulo již 213 let od vybudování zajímavé sakrální, empírově pojaté, kamenné boží muky, u tzv. „vanecké cesty“, mezi Padochovem a Ivančicemi (cesty  lemované starými lípami).

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.22

Při pohledu na dnešní snímky si zavzpomínáme na lanovou dráhu - lanovku ze Zbýšova do Oslavan.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.21

V dnešním „poohlédnutí“ se vrátíme do roku 1950. 20. května tohoto roku vzniká v kanceláři MNV (Místní národní výbor) přípravný výbor JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.20

V roce 1945 podala správa školy spolu s MNV žádost o zřízení Mateřské školy v Padochově. Ministerstvo školství této žádosti vyhovělo dekretem z 1. 10. 1945 a souhlasilo s otevřením MŠ od doby, kdy bude ustanovena učitelka.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.19

Na začátku dnešního článku se vrátíme do roku 1910. V tomto roce členové Dobrovolného sboru hasičského přestavěli budovu, která patřila k šachtě Mašinka, na hasičské skladiště.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.18

ŠURYNKA – 100 let od této události.
Kousek za posledním domkem, směrem k Václavce, je na okraji lesa deska, která připomíná vraždu matky.

Číst dál...

Co čas dal a vzal č.17

V dnešním malém zastavení se podíváme na budovy kolem silnice, před bývalou radnicí směrem k Františce.

Číst dál...