Historie obce

Padochov r. ...8

Rok

1818 - byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého, dar obci od Antonína Červinky.

Číst dál...

Padochov před 50 roky

Píše se rok 1968. V tomto roce se odehrálo mnoho změn. V lednu odstoupil president Antonín Novotný z funkce 1. Tajemníka KSČ a byl zvolen Alexandr Dubček. 30. března je zvolen nový prezident ČSSR generál Ludvík Svoboda.

Číst dál...

Mezinárodní házená v Padochově

Vážení čtenáři, začnu úvodním článkem ze zápisníku mého bratra Aleše Růži z roku 1967. „Rokem, kdy naše celostátní házená si dobyla korunu mistrů světa v házené, zakládáme oddíl mezinárodní házené, navazujeme tak na tradici naší obce a doufáme, že čestně obstojíme a přispějeme tak k rozvoji československého sportu“.

Číst dál...

Padochov – pravěké nálezy

Jak jsme se mohli dozvědět ze skvělého časopisu Okno, který nám mimochodem závidí i místní rodáci žijící dnes v Praze, byli v okolí Oslavan i v Padochově nalezeny ostatky „pravěkých“ obyvatel zdejšího kraje.

Číst dál...

Rostislav Černý - hrdina od Dunkerque

Rostislav Černý se narodil v Padochově 18.3.1920. Později studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Již v prvním ročníku se mu naskytla příležitost odjet na stipendijní praxi do Francie a Rostislav jí plně využil. V květnu 1939 díky tomu tedy zcela legálně odjel z protektorátu do Francie. Když po napadení Polska vyhlásila v září 1939 Francie válku Německu a ve Francii se začala organizovat naše armáda, vstoupil do ní jako uvědomělý vlastenec bez váhání. 8. září 1939 se dobrovolně přihlásil do tvořící se zahraniční armády a od 26.10.1939 byl  jejím příslušníkem.

Číst dál...

Přehled hudby v Padochově

Tak jak se to vlastně má s hudbou a trampingem v té naší obci?

Za následující přehled bych rád poděkoval Jarovi Řezáčovi - v trampské komunitě známému coby "Hráč El Pado", který dal základ tomuto sice neúplnému, ale i tak dost rozsáhlému přehledu. Budu rád, dostanou-li se ke mě další informace, sám jsem byl překvapený, co všechno se tady v minulosti dělo. Text je mírně zkorigovaný a doplněný odkazy, zejména kvůli přehlednosti a návaznosti. Obsahové změny jsou minimální. (bb)

Číst dál...

Školka a škola v Padochově

Jak mnozí jistě víte, došlo v minulém roce k zahájení rozsáhlé rekonstrukce budovy původní Masarykovy jubilejní národní školy. Tato výrazná dominanta naší obce byla slavnostně otevřena před 80 lety - 24.6.1930.  Připomeňme si něco málo z počátků a následné historie budovy, kterou většina z nás místních určitě navštěvovala. Velkolepé oslavy byly zahájeny slavnostním koncertem na návsi před starou školou. Ta se nacházela v místech pozdějšího národního výboru a pro tehdy téměř tisícihlavý Padochov byla už nevyhovující. Z národního plánu na obnovu zemského školství a rozvoje venkova byla tedy postavena právě i tato naše nová škola. 

Číst dál...

Historie důlní jámy Františka

Okolí Padochova je součástí mohutného geloologického útvaru zvaného Boskovická brázda. Její jižní výběžek, který končí až někde za Novou Vsí prochází i územím Padochova. Toto jakési horninové propadlo je velmi bohaté na celou řadu nerostů a rud. Bohužel tyto jsou dost promíchané v jakémsi rudném koktejlu. Nejsourodější a nejmocnější se ukázaly zdroje černého uhlí. Táhnou se v několika vrstvách až do hloubky kolem 1200 metrů. Síla vrstvy dosahuje až 6 metrů. Celá uhelná pánev se rozprostírá mezi obcemi Říčany a Nová Ves. Padochov se tak ocitl prakticky uprostřed ní. Bylo jen otázkou času, kdy dojde i na samotnou těžbu. 

Číst dál...