Přihlášení

Členské příspěvky - nové informace - dotace na známky

Tímto Vás informujeme, že TJ Sokol Padochov od roku 2020 ruší dotace na známky. Cena známky je tedy 500,- Kč/rok/osoba, děti a mládež 200,- Kč/rok/dítě - letošní rok budou mít děti známky zdarma. Zvýhodnění úhrad za cvičení (20,- Kč člen / 40,- Kč nečlen) a za pronájem sokolovny pro členy, zůstává!

Děkujeme za pochopení a přízeň všech, komu není lhostejný aktivní život v našem Padochově.